MGX có nhiều gói dịch vụ với các mức giá khác nhau, phù hợp với quy mô của từng bãi giữ xe khác nhau và với từng mục đích sử dụng của khách hàng.