Thẻ MGX

MGX nay đã cho ra thêm một thiết kế thẻ dọc mới. Giúp cho khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn.

Đặc điểm của chiếc thẻ dọc này là đánh lừa giác quan của người nhìn. Người nhìn sẽ cảm thấy thẻ dọc này nhỏ hơn thiết kế của thẻ ngang.

Nhưng không hai loại thẻ điều chung một kích cỡ nha.

Hãy thử cảm nhận điều đó cùng MGX nha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *